2019-02-08

Vi gläds åt våra medarbetares framgångar!

Anna Nordmark, Senior Advisor Regulatory Affairs and Clinical Pharmacology, är medförfattare till en artikel som publicerats i senaste numret av Clinical and Translational Science.  Där presenteras resultat där man identifierat och utvärderat kliniska substrat för organiska anjontransporterande polypeptider (OATP) 1B1 och 1B3. OATP1B1/3 fungerar som leverns upptagstransportörer. I studien kunde man identifiera sex möjliga kliniska markörer för OATP1B1/1B3-aktivitet. Läs den i sin helhet här: