2019-02-18

Vad ska man egentligen mäta i kliniska studier?

Ett väldigt knivigt, och mycket viktigt, beslut när man utformar sin kliniska studie är vilka effektmått (endpoint) som ska väljas. Man vill kanske ha snabba svar samtidigt som det är viktigt att få reda på hur effektiv behandlingen faktiskt är för patienten på längre sikt. Läs mer i Anna Törner´s senaste statistikartikel i Pharma Industry nr 01-2019. Du hittar artikeln här: