2019-09-06

SDS´ heldagsseminarium Early Clinical Development

Vårt program denna seminariedag täcker olika aspekter av tidig klinisk utveckling. En rad namnkunniga talare, aktiva i life science-branschen, föreläser om studiedesign, val av dos, regulatoriska strategier, investeringar med mera. Denna dag är till nytta för personer som arbetar i tidig klinisk utvecklingsfas, både preklinisk och klinisk, samt personer i ledande befattning som önskar helhetssyn. Passa på att ta del av viktiga infallsvinklar och erfarenheter! Antal platser är begränsat.

För att se hela programmet och information om registrering, läs här: