2017-11-21
Interested in partnering? SDS will attend the third international annual partnering meeting Pharma Outsourcing at Stockholm Waterfront on December 12. Gösta Hiller, Director Clinical Project Management, will be the moderator for the afternoon stream about the quality aspects of clinical…
2017-11-21
On November 14th, SDS hosted a seminar on exit strategies for drug-development projects at KISP. Read more about the seminar at our Linkedin-page.
2017-11-03
Att beräkna hur många patienter som behövs i en studie är lätt; när studien är färdig. Då finns all information som behövs för korrekta powerberäkningar, nämligen effektstorlek och varians. I nummer 4/2017 av Pharma Industry skriver Anna Törner mer om…
2017-10-19
Karolinska Institutet Science Park, 14 november. Hur förbereder man ett utvecklingsprojekt redan från början för att möta en potentiell tagares krav på planering och kvalitet? Seminariet riktar sig till personer i beslutsfattande positioner på alla nivåer i det mindre läkemedelsbolaget.…