2018-12-07
Anna är senior rådgivare inom klinisk farmakologi. Med Anna kan ni prata om till exempel metabolism, läkemedelsinteraktioner, farmakokinetik. Hon har en gedigen bakgrund och kommer närmast från Läkemedelsverket och AstraZeneca. Under dagen finns även andra SDS-konsulter på plats som har…
2018-11-30
På SDS är det väsentligt att bygga och förvalta en god företagskultur i vår växande verksamhet. För att bibehålla och stärka känslan av samhörighet under tillväxt har vi samarbetat med Thomas Krook, VD på INDEA. I Pharma Industry nr 4…
2018-11-27
Hur hänger statistisk signifikans och klinisk relevans ihop? Är ett mycket litet p-värde avgörande för hur pass klinisk relevant ett resultat är? Anna Törner, VD och hängiven statistiker på SDS, reder ut begreppen i senaste numret av Pharma Industry. Läs…
2018-11-21
Vi deltar aktivt på Pharma Outsourcing även i år. Gösta Hiller pratar på förmiddagen om vikten av prekliniska beslut för klinisk utveckling och Anna Törner deltar på eftermiddagen i en paneldiskussion om när och vad man ska kontraktera ut på…