2018-11-21

Kom och prata med SDS!

Vi deltar aktivt på Pharma Outsourcing även i år. Gösta Hiller pratar på förmiddagen om vikten av prekliniska beslut för klinisk utveckling och Anna Törner deltar på eftermiddagen i en paneldiskussion om när och vad man ska kontraktera ut på entreprenad, eller inte. Hela dagen hittar du flera experter från SDS i utställningshallen. Läs mer om programmet här: