2018-12-07

Kom och prata med Anna Nordmark

Anna är senior rådgivare inom klinisk farmakologi. Med Anna kan ni prata om till exempel metabolism, läkemedelsinteraktioner, farmakokinetik. Hon har en gedigen bakgrund och kommer närmast från Läkemedelsverket och AstraZeneca. Under dagen finns även andra SDS-konsulter på plats som har andra expertområden. Se fullständigt program här: