2019-03-26

Gör rätt från början!

Anna Törner, Scandinavian Development Services VD medverkar på åttonde upplagan av The Future of Swedish & Danish Life Science den 4 april i Lund, och har valt underrubriken ”My best advice on how to fail your clinical trial” för sin presentation. Det handlar om vikten av att göra rätt från början, i en bransch utan genvägar.