2018-02-26

Halvdagsseminarium om Strategier inom läkemedelsutveckling i Göteborg

Hur lyckas du ta ditt läkemedel eller din medicinsktekniska produkt till marknaden? Den 3 maj ordnar SDS en halvdag med seminarier på ämnet i Göteborg. Det riktar sig till dig som är beslutsfattare, projektledare eller utvecklingssansvarig i det mindre bolaget. Mer detaljerad information om programmets innehåll och anmälan ser du här: