2020-03-01

Dags att stärka er kompetens inom Regulatory Affairs?

Den 3 mars går vår intensivkurs om regulatoriska strategier av stapeln på World Trade Center, Stockholm. Schemat är helt koncentrerat på regulatory affairs från flera infallsvinklar såsom preklinik, CMC, klinik, statistik och riktar sig till personer som arbetar med utvecklingsprojekt inom läkemedel, biologiska läkemedel och kombinationsprodukter. Ni ges t ex tillfälle att förstå hur man planerar och genomför ett vetenskapligt rådgivningsmöte på regulatorisk myndighet. Föredragshållarna är några av Sveriges mest erfarna i branschen. För program och information om anmälan, se här:

http://scanddev.se/regpower-program/