2019-05-22

Är det enklare att visa superiority än non-inferiority?

Anna Törner tar grepp om ett gammalt missförstånd på området statistik och berättar varför det är felaktigt att tro att det är lättare att visa superiority (att ett nytt läkemedel är mer effektivt) än non-inferiority (nytt läkemedel är inte kliniskt sämre, det vill säga kliniskt likvärdigt). Läs artikeln i senaste numret av Pharma Industry här: